การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนตุลาคม

การประชุมผู้จัดการกลุ่มย่อย ประจำเดือนตุลาคมโดยคุณอดิศร หวังศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด