การจัดประชุมฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ (ประจำเดือน ต.ค. 2561)

การจัดประชุมฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ (ประจำเดือน ต.ค. 2561) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ โดยคุณสามภพ บุนนาค CEO เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับคุณอัฏฐพล อนันต์สัจจกุล Vice President, Engineering และคุณปิ่นทิพย์ จันทร์ทอง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ.