Author name: Visrut

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม ตรงกับวันคริสต์มาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ อีกทั้งเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมาก Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า “Christes Maesse” แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า สีของวันคริสต์มาสนั้นมี 3 สีด้วยกัน คือ เขียว, แดง, และทอง ด้วยความเชื่อว่า สีเขียวหมายถึงชีวิต แดงคือโลหิต และทองคือชีวิตอันเป็นนิรันดร์

วันคริสต์มาส Read More »

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียมที่ทางเรารับดูแล ทีมปฏิบัติงานของเราได้มีการพูดคุยรายละเอียด และตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างครบครันทุกครั้งก่อนเซ็นรับมอบงาน

งานรับมอบโครงการคอนโดมิเนียม Read More »

การประชุมโครงการประจำปี จังหวัดนครปฐม

การประชุมโครงการประจำปี จังหวัดนครปฐม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมโครงการครั้งใหญ่ประจำปี ณ สถานที่ จังหวัดนครปฐม นับเป็นอีกงานสำคัญของทีมบริหาร Property Aim Solutions ในการประชุม พบปะ และชี้แจงประเด็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การประชุมโครงการประจำปี จังหวัดนครปฐม Read More »

การประชุมหัวหน้าช่าง

การประชุมหัวหน้าช่าง  วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 Property Aim Solutions ได้จัดประชุมหัวหน้าช่างในหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบข้อระเบียบมาตรฐานในการทำงานและการตรวจหน่วยงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอาคารชุดที่ทางเรารับดูแล ให้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางทีมบริหารงานได้ให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมทำการวัดผลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมหัวหน้าช่าง Read More »

งานวิทยากรอบรม

งานวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.คุณสามภพ บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะอุปนายก สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่วิทยากร อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคารรุ่น 2” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในหัวข้อ “ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน ”

งานวิทยากรอบรม Read More »

วันคนพิการแห่งชาติ

วันคนพิการแห่งชาติ วันคนพิการแห่งชาติในปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ซึ่งถูกกำหนดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถูกจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกคนได้พบปะสังสรรค์ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่า และศักยภาพของผู้พิการไทย รวมถึงการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และเยียวยาสุขภาพจิตของผู้พิการ เพื่อให้เขาเหล่านั้นไมได้รู้สึกด้อยค่า หรือรู้สึกว่าความพิการเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด

วันคนพิการแห่งชาติ Read More »

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เอม โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมผู้จัดการอาคารครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 3 ห้องมะฮอกกานี

การจัดประชุมผู้จัดการอาคาร ครั้งที่ 1/2565 Read More »

วันมหิดล

วันมหิดล ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด

วันมหิดล Read More »

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่ง วันเยาวชนแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

วันเยาวชนแห่งชาติ Read More »